Lahir di Ciamis pada tanggal 15 April 1976. Menikah dengan Rina Kustriani, S.Ds.

Tiba di Mesir : November 2001
Alamatsdisindonesia : Sukajaya. Sukahurip. Cihaurbeuti.
    Ciamis.
    Jawa Barat
Alamat di Mesir : Qatamea. Mahattah Gami.
    Building 26/07. Helwan
Kekeluargaan : (KPMJB) - Jawa Barat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nomer Telpon/HP : (202) 27585451 / +20104100289
Fakultas : Syari'ah Wal Qanun
    Ushul Fiqh
Universitas : Al-Azhar, Kairo

 

 

Judul Tesis :

 

 

دراسة وتحقيق من مباحث المشروعات إلى نهاية الكتاب

(مباحث في العقل)

من كتاب تهييج غصون الأصول لخضر بن محمد الآماسي المتوفى سنة 1100 هـ

 

(Kajian Filologis Kitab Tahyîj Ghushûn al-Ushûl karya Khidir bin Muhammad al-Âmâsy al-Hanafy (wafat pada tahun 1100 H),
Dari Pembahasan al-Masyrûât Sampai Akhir Kitab (Pembahasan Tentang Aql)”.
 
 
 
 
Tanggal Munaqasyah : 19 Muharram 1431 H / 05 Januari 2010
Predikat : Cumlaude
Lama Pendidikan : 6 tahun 4 bulan
Rencana Kelanjutan Studi : Terdaftar program Doktoral (S3) Universitas al-Azhar Kairo
Riwayat Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyyah Sukajaya, Ciamis
    Madrasah Tsanawiyyah, Sukahurip Ciamis
    Madrasah Tsanawiyyah Persatuan Islam Tasikmalaya
    Madrasah Aliyah Persatuan Islam Tasikmalaya
    S-1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
    S-2 Universitas al-Azhar, Kairo

 

Kesan selama menempuh pendidikan di Mesir:
Rasanya, selama hidup saya, tidak ada dan tidak akan pernah ada negeri yang betul-betul menjadi pesantren hidup dan kehidupan paling berkesan selain Mesir al-Mahrusah ini. Mesir bagi saya bak Surga Ilmu; semua hal yang berkaitan dengan keilmuan ada di sini, mulai dari buku yang melimpah dan relative murah, para ulama yang betebaran di mana-mana, aliran pemikiran dan harakah begitu subur dan menjamur.

Saya betul-betul digembleng dari semua sisi kehidupan, mulai dari perlunya kesabaran, kerja keras, pantang menyerah, kesungguhan sampai kurang dan cukupnya materi. Semua ini merupakan pengajaran paling berharga sekaligus bekal untuk menghadapi kehidupan dakwah yang lebih ril di Indonesia kelak.

Pesan bagi mahasiswa lain:
Saya berpesan khususnya untuk diri saya pribadi, dan umumnya bagi seluruh teman-teman seperjuangan di Mesir tercinta ini, kalau boleh saya ibaratkan bahwa Mesir ini seperti lumbung padi yang sangat penuh dengan padi dan makanan. Sedangkan kita ini ibarat anak ayam yang tengah berada di dalam lumbuk padi itu. Jangan sampai karena kebanyakan 'makanan', lalu kita mati, terbius di dalamnya. Tidak lucu kalau ada anak ayam yang mati di dalam lumbung padi yang penuh makanan. Masih sangat wajar dan pantas jika ia mati di tengah padang pasir yang tidak ada makanan apapun.

Demikian juga kita di Mesir ini, betapa banyak ilmu dan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Jangan sampai kita terbius, mati, terlena dan juga tidak memanfaatkan 'makanan-makanan' yang ada di dalamnya. Mari kita bangkit, untuk lebih mempergunakan waktu dan kesempatan kita di Mesir ini sebaik mungkin. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan kenikmatan dapat belajar di Mesir ini, jangan sampai kita sia-sia kan nikmat terbesar ini. Jutaan orang yang hanya dapat bermimpi atau berangan-angan ingin belajar di Mesir ini, namun mereka tidak dapat mewujudkannya. Bahkan, awal kepergian kita diiringi doa dan tahlil dari semua masyarakat, keberadaan kita diiringi doa, tangis, munajat orang tua tercinta kepada Yang Maha Kuasa, karena itu jangan kecewakan mereka. Mereka adalah orang-orang paling berjasa dalam hidup kita.

Bekerja keraslah untuk terus belajar, baca dan bacalah sebanyak mungkin buku dan kitab. Yang membedakan anda dengan para professor itu bukanlah lama pendidikan atau kepintarannya, tapi kemauan, kerja keras dan banyaknya membaca. Baca, baca dan baca, insya Allah dengan sering membaca kita akan menggenggam dunia.

Ketahuilah, setiap keringat yang keluar ketika kita membaca dan mencari ilmu, kelak akan menjadi mutiara-mutiara indah di sisi Allah. Mari kita resapi, dan renungi untaian kata indah baginda Rasulullah saw, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Imam Ghazali, juga al-Mundziri, dan al-Iraqi dalam Takhrij Ahadits al-Ihya (1/58), menilainya sebagai Hadits Hasan.

Muadz bin Jabal bertutur, Rasulullah saw bersabda: "Pelajarilah ilmu sebaik mungkin, karena mempelajarinya karena Allah merupakan satu bentuk kekhusyu'an, mencarinya adalah ibadah, menghafalnya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah shadaqah, dan menyampaikan kepada ahlinya adalah sebuah pendekatan diri kepada Allah. Ilmu adalah kunci mengetahui halal dan haram, penerang jalan-jalan para penghuni surga, teman sejati ketika menyendiri kelak di dalam kubur, kawan dekat ketika merasa terasing kelak, juru bicara di kala sunyi, petunjuk tatkala senang dan susah, serta senjata utama untuk melawan musuh….".

Hadânallâh wa iyyâkum ilâ mâ fîhi khairun lil islâmi wal muslimîn, amiiin. Jazâkumullah khairan katsîrâ.

PROFIL ALUMNI PASCASARJANA

Laporkan Data Pendidikan

Visit Beautifull Indonesia

Kantor Atase

13, Aisya el-Taymouria St. Garden City

P.O Box 1661
Cairo - Egypt

Telp : +20-2-7947200/7947209
Fax : +20-2-27962495

 

Copyright © 2016 Atase Pendidikan KBRI Cairo. All Rights Reserved.